Croeso i wefan Cyngor Ysgolion Sul a Cyhoeddiadau’r Gair

Beibl_Byw_colourYMGYRCH BEIBL BYW
Dyma ymgyrch gyffrous gan Gymdeithas y Beibl, y Cyngor Ysgolion Sul a Gobaith i Gymru i hybu darllen y Beibl trwy gyfrwng y Gymraeg. Cliciwch yma i ddarllen mwy.

fb-artHefyd, dilynwch Beibl Byw ar Facebook.

ARCHEBU BEIBL.NET
Archebwch gopiau o’r ddau argraffiad o beibl.net cyn Rhagfyr 31 i sicrhau prisiau gostyngol arbennig. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac i lawrlwytho’r ffurflen archebu.

ADNODDAU NADOLIG

cover comic nadolig 2015Er mwyn rhannu newyddion da stori’r Nadolig mae gennym dri adnodd fforddiadwy i’w rhannu i blant ac oedolion yn ystod digwyddiadau’r Nadolig. Mae dau gomic Beiblaidd i oed cynradd a llyfryn 16 tudalen lliwgar i oedolion. Cliciwch YMA i wybod mwy.

GWERSLYFRAU NEWYDD AR GYFER MEDI 2015

cloriau-gwefanGwerslyfr Beibl Gweithgaredd Bywyd Iesu

Ar gyfer plant o dan 11 oed cyhoeddir gwerslyfr newydd sbon gan Ann Bowen Morgan a Delyth Morgans-Phillips sy’n cyd-fynd â Beibl Gweithgaredd Bywyd Iesu. Mae’r gwerslyfr yn cynnwys dros 40 o wersi sy’n cynnwys stori Feiblaidd ynghyd â gwers bwrpasol gan gynnwys gweithgaredd crefft, lluniau a phôsau i’w lliwio, gemau a dysgu adnod. Ceir cyfeiriadau at adnoddau ychwanegol gan gynnwys ffilmiau a cyflwyniadau Power Point.

Mae Beibl Gweithgaredd Bywyd Iesu yn feibl lliw llawn sy’n cynnwys y stori’n llawn a dwy dudalen o weithgareddau i gyd-fynd â phob gwers.

Cliciwch YMA am ffurflen archebu.

Mae genym nifer o gyfresi Gwerslyfrau ar gael erbyn hyn. Cliciwch yma i lawrlwytho taflen gyda’r holl wybodaeth.

CYSylltiad
Mae cylchlythyr blynyddol Cyngor Ysgolion Sul wedi ei ddosbarthu i ysgrifenyddion yr holl Eglwysi yng Nghymru. I dderbyn copi electronig lawrlwythwch yma (PDF).

Cyhoeddiadau’r Gair
Mae gan Cyhoeddiadau’r Gair erbyn hyn dros 800 o lyfrau Cymraeg Cristnogol mewn print, ac mae’r rhain i gyd ar gael yn eich siop Gymraeg neu Gristnogol leol, neu ar y wê o wefan www.gwales.com

Ymhlith yr arlwy mae na ddewis eang o lyfrau defosiynol i oedolion, Beiblau lliw i blant, llyfrau darllen lliwgar a deniadol i blant a nifer o lyfrau adnoddau i athrawon Ysgol Sul.

Am restr o’n llyfrau defosiynnol i oedolion cliciwch yma.

Am restr o’n Beiblau ar gyfer pob oed cliciwch yma.

Yn ogystal â llyfrau mae gennym ddewis o CD’s, DVD’s a disgiau cyfrifiadurol ar gael hefyd, sy’n rhan o’n gweledigaeth i gyhoeddi adnoddau digidol yn Gymraeg.

Os am lawrlwytho copi lliw llawn o’r catlog fel dogfen PDF cliciwch YMA.

Cofiwch hefyd bod yna nifer o gynlluniau cyffrous ar gael yn ein adran Projectau.

ROOTS yn Gymraeg
Y mae gweddïau wythnosol ar gyfer plant ac oedolion yn ogystal â taflen waith i blant ar gael i’w lawrlwytho o wefan www.rootsontheweb.com. I gael mynediad i’r deunydd bydd angen tanysgrifio i’r cylchgrawn trwy glicio YMA ac o dderbyn tanysgrifiad fe gewch gyfrinair ac enw defnyddiwr i sicrhau mynediad i’r wefan er mwyn lawrlwytho’r deunydd Cymraeg. Am fwy o wybodaeth a samplau cliciwch yma.

Y Genhedlaeth Nesaf
Dyma ffilm heriol i’w dangos i gynulleidfaoedd eglwysig i annog pobl i ystyried lle a rôl plant o fewn teulu’r eglwys. Cliciwch YMA i’w gweld ac i’w lawrlwytho.

Pob bendith gyda gwaith yr Ysgol Sul, a cofiwch gysylltu os gallwn eich cynorthwyo mewn unrhyw ffordd.

Aled Davies, Cyfarwyddwr