Croeso i wefan Cyngor Ysgolion Sul a Cyhoeddiadau’r Gair

comicdolig

ComicBibleChristmas_welsh-1Yn newydd sbon ar gyfer 2014 rydym wedi cynhyrchu comic beiblaidd Nadolig ar y cyd gyda Scripture Union Cymru. Mae hwn yn gomic lliwgar 16 tudalen sy’n cynnwys stori’r Nadolig ar ffurf comic a thudalennau sy’n cynnwys cwis nadolig, ffeithiau am y Nadolig ac amrywiol bosau. Yn ddelfrydol i’w gyflwyno i blant oed cynradd ac maent ar gael am y pris arbennig o 50c yr un mewn pecynnau o 10, neu 99c yr un. Gellir trefnu eu cludo i ganolfannau arbennig neu os bydd angen eu postio bydd rhaid codi cludiant ychwanegol.

Cliciwch yma i weld sampl o’r comic (PDF ansawdd isel)

 

wele-cawsom---sampl-1Hefyd ar gyfer oedolion mae llyfryn lliwgar ‘Wele cawsom y Meseia’ sy’n lyfryn 20 tudalen lliw llawn sy’n cynnwys darlleniadau, gweddiau a myfyrdodau Nadoligaidd. Mae’n ar gael am 50c yr un neu pecyn o 100 am £30. Cliciwch YMA am ffurflen archebu.

Cliciwch yma i weld sampl o’r llyfryn (PDF)

Gwerslyfrau

Yma cewch wybodaeth am y gwerslyfrau sydd ar gael i Ysgolion Sul Cymru, gan gynnwys ein Gwerslyfrau newydd ar gyfer Medi 2014, sef Cyfres Stori a Llun ar gyfer plant dan 5 oed, Cyfres Mosaig ar gyfer plant 6 i 11 oed a Y Beibl Mewn 25 Cam ar gyfer rhai dros 11 oed. Bydd manylion llawn yn dilyn yn fuan. Mae Cyfres Stori Duw, ein deunydd ar gyfer 2012-2014 dal ar gael.

nosweithiau-2014

gwerslyfrau

dehonglirMaes llafur yr Ysgol Sul i oedolion – Ionawr 2014 – Medi 2015

O fis Ionawr 2014 ymlaen fe fydd maes llafur yr oedolion yn dilyn hanes bywyd a gweinidogaeth Iesu, gan ddefnyddio llyfrau Elfed ap Nefydd Roberts fel esboniadau. O fis Ionawr ymlaen, Y Bregeth ar y Mynydd fydd y maes, gan ddilyn Dehongli’r Bregeth gan Cyhoeddiadau’r Gair. Cliciwch YMA am fwy o wybodaeth.

CYSylltiad
Mae cylchlythyr blynyddol Cyngor Ysgolion Sul wedi ei ddosbarthu i ysgrifenyddion yr holl Eglwysi yng Nghymru. I dderbyn copi electronig lawrlwythwch yma (PDF).

ROOTS yn Gymraeg
Y mae gweddïau wythnosol ar gyfer plant ac oedolion yn ogystal â taflen waith i blant ar gael i’w lawrlwytho o wefan www.rootsontheweb.com. I gael mynediad i’r deunydd bydd angen tanysgrifio i’r cylchgrawn trwy glicio YMA ac o dderbyn tanysgrifiad fe gewch gyfrinair ac enw defnyddiwr i sicrhau mynediad i’r wefan er mwyn lawrlwytho’r deunydd Cymraeg. Am fwy o wybodaeth a samplau cliciwch yma.

Cyhoeddiadau’r Gair
Mae gan Cyhoeddiadau’r Gair erbyn hyn dros 750 o lyfrau Cymraeg Cristnogol mewn print, ac mae’r rhain i gyd ar gael yn eich siop Gymraeg neu Gristnogol leol, neu ar y wê o wefan www.gwales.com

Ymhlith yr arlwy mae na ddewis eang o lyfrau defosiynol i oedolion, Beiblau lliw i blant, llyfrau darllen lliwgar a deniadol i blant a nifer o lyfrau adnoddau i athrawon Ysgol Sul.

Yn ogystal â llyfrau mae gennym ddewis o CD’s, DVD’s a disgiau cyfrifiadurol ar gael hefyd, sy’n rhan o’n gweledigaeth i gyhoeddi adnoddau digidol yn Gymraeg.

Os am lawrlwytho copi lliw llawn o’r catlog fel dogfen PDF cliciwch YMA.

Cofiwch hefyd bod yna nifer o gynlluniau cyffrous ar gael yn ein adran Projectau.

Y Genhedlaeth Nesaf
Dyma ffilm heriol i’w dangos i gynulleidfaoedd eglwysig i annog pobl i ystyried lle a rôl plant o fewn teulu’r eglwys. Cliciwch YMA i’w gweld ac i’w lawrlwytho.

Pob bendith gyda gwaith yr Ysgol Sul, a cofiwch gysylltu os gallwn eich cynorthwyo mewn unrhyw ffordd.

Aled Davies, Cyfarwyddwr