Ein gwaith

Mae gan Cyngor Ysgolion Sul nifer o brojectau, rhai ohonynt mewn partneriaeth gyda mudiadau eraill a rhai mae’r Cyngor yn gyfrifol am eu hybu yn y Gymry Gymraeg ar ran ein partneriaid.

Isod ceir rhestr o’r projectau hynny. Cliciwch ar y botymau i ddarganfod mwy.