Y Cwrs Gweddi

Dyma gwrs wyth wythnos sy’n ein tywys ar daith drwy Weddi’r Arglwydd. Mae’n addas ar gyfer grwpiau bychan i gynnal astudiaeth Feiblaidd gyda chwestiynau trafod. Mae pob sesiwn yn cynnwys ffilm (yn Saesneg) ac yna astudiaeth Feiblaidd er mwyn galluogi grwpiau i alluogi grwpiau i drafod yn Gymraeg. Cliciwch isod i gael mynediad i’r wyth sesiwn.

Hefyd ar gael
Yn gysylltiedig â’r cwrs mae yna hefyd lyfr gan Pete Greig sef ‘Sut i weddïo: Llawlyfr ar weddi’. Gellir ei archebu yma.