Gwyliau Cenedlaethol

Mae presenoldeb gan y Cyngor Ysgolion Sul a Cyhoeddiadau’r Gair yn y tair gŵyl genedlaethol yn flynyddol. Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd a’r Eisteddfod Genedlaethol. Fel arfer rydym yn rhannu pabell gyda’r Eglwysi/CYTUN.

Yn y gwyliau ceir cyfle i brynu’r adnoddau diweddaraf, ail-gyflenwi stoc eich Ysgolion Sul a’ch Eglwysi o adnoddau a ddefnyddir yn aml a phrynu Cardiau Nadolig (sydd a’r elw yn mynd er budd cenhadaeth y Cyngor Ysgolion Sul).

Yn ogystal, mae’r gwyliau cenedlaethol yn gyfle da i gyfarfod gyda Aled Davies, cyfarwyddwr y gwaith, er mwyn gwyntyllu syniadau, gofyn am gyngor a rhannu syniadau gyda Christnogion o rannau eraill o Gymru.

Galwch i mewn i’n gweld yn un o’r prif wyliau eleni.

Byddwn â stondin yn Eisteddfod yr Urdd Meifod a gynhelir rhwng 27 Mai a 1 Mehefin 2024 ac yn y Sioe yn Llanelwedd rhwng 22-25 Gorffennaf 2024 ac yna yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mhontypridd rhwng 3-10 Awst 2024.