Eglwys y Bobl – The People’s Church

Mae Eglwys y Bobl yn gynllun ar y cyd rhwng Athrofa Padarn Sant a Chyhoeddiadau’r Gair er mwyn cyhoeddi myfyrdodau gwreiddiol yn Gymraeg a Saesneg ochr yn ochr sy’n dilyn blwyddyn eglwysig y llithiadur RCL.

Cliciwch isod i archebu copi caled o Eglwys y Bobl 2 – The People’s Church 2
£13.99 yn cynnwys cludiant. (Nid oes rhaid i chi gael cyfri PayPal).