Elfed ap Nefydd Roberts

Gweddïau Elfed – Myfyrdodau Elfed

Mae’n fraint arbennig i Gyhoeddiadau’r Gair gael cyhoeddi dwy gyfrol o gynnyrch y diweddar Elfed ap Nefydd Roberts.

Cyhoeddir y ddwy gyfrol mewn cyfarfod coffa iddo a gynhelir ar Fedi’r 18ed, 2021.

Mae modd archebu’r ddwy gyfrol yn uniongyrchol drwy glicio’r dolenni isod a derbyn cludiant am ddim.

Cymer fy Munudau – dros 400 o weddïau £16.99

Casgliad cynhwysfawr o weddïau cwbl wreiddiol o waith Elfed ap Nefydd Roberts. Ceir yma gasgliad sylweddol o dros 400 o weddïau, a baratowyd ganddo dros gyfnod o hanner can mlynedd.

Prynu copi print i’w dderbyn trwy’r post:

Prynu copi digidol (PDF) i dderbyn dolen mewn ebost i’w lawrlwytho:

Gwerth y Funud Dawel – dros 150 o fyfyrdodau gwreiddiol £12.99

Casgliad cynhwysfawr o fyfyrdodau gwreiddiol o waith Elfed ap Nefydd Roberts yn cynnwys dros 150 o fyfyrdodau a baratowyd ganddo dros gyfnod o ddeng mlynedd ar hugain.

Prynu copi print i’w dderbyn trwy’r post:

Prynu copi digidol (PDF) i dderbyn dolen mewn ebost i’w lawrlwytho: