Maes Llafur Ysgol Sul i Oedolion

Gwers yr Ysgol Sul mewn cyfnod o hunan-ynysu – a thu hwnt!

Maes Llafur Ysgol Sul 2023/2024
Y maes llafur ar gyfer oedolion rhwng Medi 2023 a Mehefin 2024 fydd y gyfrol Gair Duw ar Waith gan Denzil I. John. Yn ystod y flwyddyn byddwn yn trafod llawer o fudiadau sy’n gwneud gwaith pwysig yn ein heglwysi ac yn ein cymunedau, ac yn dangos efengyl Iesu Grist ar waith yn y byd. Mae’r esboniad Gair Duw ar Waith ar gael yma (gwales.com) yn ogystal cyhoeddir crynodeb o’r wers yn Cenn@d yn wythnosol gyda chwestiynau pwrpasol wedi eu creu gan Denzil ar ein cyfer.

Cyfres 'Dehongli...' gyda Gareth Lloyd Jones - Maes Llafur 2022/23
Arweiniad gan gyfrolau newydd Gareth Lloyd Jones
O fis Medi 2022 ymlaen, bydd y maes yn seiliedig ar y gyfrol Dehongli Bywyd a Gwaith Abraham, gan ddilyn y llyfr cyntaf mewn cyfres newydd gan yr Athro Gareth Lloyd Jones, sy’n ddilyniant i gyfres boblogaidd Elfed ap Nefydd Roberts, ‘Dehongli …’ ar y Testament Newydd.

Byddwn yn troi i gyfeiriad Abraham yn gyntaf, ac yna, yn 2023, yn astudio’i ail gyfrol yn y gyfres, sef Dehongli Bywyd a Gwaith Esther a Jona, cyn gorffen gyda Dehongli Bywyd a Gwaith Moses.

Yn ychwanegol at y cyfrolau hyn, fe fydd yna gyflwyniad byr i’r wers ac ambell sylw perthnasol a chyfoes yn cael eu cynnwys o fewn tudalennau’r papurau enwadol. Am 2022/23 mi fydd y gwersi hyn yn cael eu paratoi yn wythnosol ar gyfer y Cennad a’r Tyst gan y Parchedig Meirion Morris, Llandysul.

Mae’r llyfr ar gael yn eich siop lyfrau lleol neu mae modd ei brynu fel PDF digidol yma.

Cymeriadau'r Testament Newydd - Maes Llafur 2020/21
Cymeriadau’r Testament Newydd
Mae’r myfyrdodau hyn wedi cael eu paratoi gan y Parch Denzil John, gweinidog ffyddlon Eglwys y Tabernacl yng Nghaerdydd. Dyma’r gwersi sydd wedi eu cyhoeddi fel rhan o’r gyfres:

Acwila a Priscila
Yr Ysbryd Glân