Caneuon Plant Andy Hughes

Dyma gasgliad o ganeuon/emynau gwreiddiol i blant gan Andy Hughes. I gyd fynd gyda phob cân mae pedwar math o ffeil sef:

  • Word – yn cynnwys y geiriau
  • PDF – yn cynnwys y gerddoriaeth (hen nodiant)
  • PowerPoint – yn cynnwys geiriau a lluniau sy’n rhydd o hawlfraint
  • MP3 – recordiad o’r gân

Mae nifer o’r caneuon hefyd i’w gweld a gwrando arnynt ar sianel YouTube Andy Hughes.