Beibl Newydd y Storiwr – Traciau Sain

Mae miloedd o blant Cymru yn mwynhau gwrando ar storïau Beiblaidd yn cael eu darllen o’n llyfr Beibl Newydd y Storïwr yn wythnosol mewn ysgolion ledled Cymru fel rhan o gynllun Agor y Llyfr. Dyma ddod â’r hanesion hynny yn fyw i’ch cartref.

Mae’r storïau yn cael eu darllen yn feistrolgar gan Martyn Geraint, Cath Aran, Mair Tomos Ifans a Wynford Ellis Owen.

Mae modd gwrando yma drwy glicio ‘play’ neu mae modd lawrlwytho’r ffeil i’ch dyfais drwy glicio’r tair dot ar y dde ac yna clicio ‘Download’:

01 Yn y Dechrau

02 Diwrnod Trist

03 Addewid Arbennig

04 Y Tŵr Uchel

05 Ffrind Duw

06 Y Brawd Drwg

07 Jacob yn Ffoi

08 Joseff y Breuddwydiwr

09 Joseff y Carcharor

10 Joseff y Rheolwr

11 Cuddio Babi

12 Llwyn yn Llosgi

13 Dianc

14 Taith Hir

15 Ysbiwyr yng Nghanaan

16 Y Waliaun Disgyn

17 Dyn Dewr a Chryf

18 Samson

19 Samson a Delila

20 Samson ar Philistiaid

21 Ruth yn Cael Cartref Newydd

22 Samuel yn Clywed Llais

23 Samuel yn Creu Brenhinoedd

24 Dafydd Lladdwr Cawr

25 Y Brenin Doeth

26 Elias ar Cigfrain

27 Jar a Jwg

28 Duw’n Anfon Tân

29 Y Forwyn Garedig

30 Jonan Cwyno

31 Heseceian Ymddiried yn Nuw

32 Yn y Ffynnon

33 Y Bechgyn a Hoffai Ddweud Na

34 Y Dynion a Hoffai Ddweud Na

35 Daniel ar Llewod

36 Roedd Esther yn Seren

38 Y Nadolig Cyntaf

39 Ymweliad y Seryddion

40 Y Bachgen yn y Deml

41 Bedyddio Iesu

42 Ffrindiau Arbennig Iesu

43 Mynd Drwyr To

44 Iawn Syr

45 Y Storm ar y Llyn

46 Amser Codi

47 Y Picnic Gwych

48 Y Dieithryn Caredig

49 Y Ddwy Chwaer

50 Popeth yn Iawn

51 Rydw i’n Gallu Gweld

52 Y Ddau Dŷ

53 Y Parti Mawr

54 Y Bugail Da

55 Y Darn Arian Aeth ar Goll

56 Gwario Arian Mawr

57 Bagiau Mawr o Arian

58 Y Dyn a Ddaeth yn ôl

59 Y Phariseaid ar Casglwr Trethi

60 Iesu ar Plant

61 Iesu a Dyn y Trethi

62 Yr Orymdaith Fawr

63 Arian y Wraig Weddw

64 Y Wledd

65 Diwrnod Trist

66 Diwrnod Hapus

67 Ar y Ffordd i Emaus

68 Ffarwelio

69 Yr Ysbryd Glân

70 Y Porth Prydferth

71 Ar y Ffordd i Ddamascus

72 Tabithan Deffro

73 Y Ddaear yn Crynu

74 Llongddrylliad