Hyfforddiant arbenigol mewn gwaith plant trwy gyfrwng y Saesneg

Hand in Hand
Hand in Hand
Mae cynhadledd Hand in Hand yn gynhadledd sy’n cymryd lle yn Eastbourne yn flynyddol. Mae’n dwyn gweithwyr plant ac ieuenctid llawn amser a gwirfoddol at ei gilydd i benwythnos ymarferol iawn gyda gweithdai rhannu syniadau ac arferion da.
Mwy o wybodaeth ar eu gwefan:
www.handinhandconference.com
Centre for Youth Ministry
Centre for Youth Ministry
Mae’r Centre for Youth Ministry yn darparu pob math o gyrsiau academaidd ar agweddau gwahanol o weithio gyda phlant ac ieuenctid.
Mwy o wybodaeth ar eu gwefan:
www.cywt.org.uk/courses
Cliff College
Cliff College
Mae Cliff College yn Swydd Derby gan yr Eglwys Fethodistaidd yn arbenigo mewn cyrsiau dysgu o bell a phreswyl tymor byr (cyrsiau diwrnod a penwythnos) ar agweddau gwahanol o weinidogaethu gyda phlant.
Mwy o wybodaeth ar eu gwefan:
www.cliffcollege.ac.uk/students/shortcourses/cliff-certificates/certificate-in-childrens-ministry/
Cyrsiau amrywiol i weithwyr plant ac ieuenctid
Cyrsiau amrywiol i weithwyr plant ac ieuenctid
Dyma wefan sy’n cynnwys rhestr o nifer o ffynonellau cyrsiau hyfforddiant ar gyfer gweithwyr plant ac ieuenctid Cristnogol.
www.youthandchildrens.work/Careers/Training
Premier Media
Premier Media
Mae llawer o wybodaeth am gyrsiau ac adnoddau gwaith plant ar wefan Premier Media.
www.youthandchildrens.work
Coleg Bedyddwyr Bryste
Coleg Bedyddwyr Bryste
Mae Coleg y Bedyddwyr Bryste yn cynnig sawl cwrs arbennig o dda ar weinidogaethu gyda phlant ac ieuenctid.
www.bristol-baptist.ac.uk/children-youth-ministry/children-family-course/