Y Cynhaeaf – deunydd defosiwn

Pum gwasanaeth cyflawn ar gyfer Diolchgarwch gan John Lewis Jones (ffeiliau PDF):
DIOLCHGARWCH
TEULU DUW YN DIOLCH
GWASANAETH DIOLCHGARWCH
TYMHORAU’R FLWYDDYN
CANU, RHOI A BYW EIN DIOLCH

Detholiad o emynau Diolchgarwch (ffeil PDF):
Emynau Gŵyl y Cynhaeaf

Deunydd defosiynol Diolchgarwch ar gyfer plant a ieuenctid (ffeil PDF):
Deunydd defosiynol Diolchgarwch ar gyfer plant a ieuenctid
Yma ceir detholiad o ddarlleniadau, gweddiau ac adroddiadau ar gyfer plant ac ieuenctid ar gyfer eu cyflwyno mewn oedfa ddiolchgarwch.

Myfyrdodau Diolchgarwch (ffeil PDF):
Myfyrdodau diolchgarwch

Gweddiau Diolchgarwch (PDF):
Gweddiau Diolchgarwch

Adnodau a Darlleniadau Diolchgarwch (ffeil PDF):
Adnodau a Darlleniadau Diolchgarwch

Tair gweddi ar gyfer y Diolchgarwch (ffeiliau PDF):
Gweddi Gyhoeddus 1
Gweddi Gyhoeddus 2
Gweddi Gyhoeddus 3

Tair myfyrdod ar gyfer y Diolchgarwch (ffeiliau PDF):
Myfyrdod Cyhoeddus 1
Myfyrdod Cyhoeddus 2
Myfyrdod Cyhoeddus 3

Adnoddau Diolchgarwch beibl.net
Detholiad o sgriptiau ar gyfer sgyrsiau plant
Oedfa Diolchgarwch gan Alun Tudur wedi ei baratoi i beibl.net (PDF)
Deunydd Diolchgarwch ar gyfer Ysgolion (cynradd ac uwchradd) gan beibl.net

Adnoddau Diolchgarwch wedi eu paratoi gan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

Myfyrdod, gweddi ac emyn ar gyfer Gŵyl y Diolchgarwch gan Carwyn Sidall (ffeil PDF):
Myfyrdod, gweddi ac emyn ar gyfer Gŵyl y Diolchgarwch gan Carwyn Sidall

Gwasanaeth Diolchgarwch gyda cyflwyniad PowerPoint gan Casi Jones:
Nodiadau Gwasanaeth Diolchgarwch Pob Oed
Cyflwyniad PowerPoint Gwasnaeth Diolchgarwch Pob Oed

Ffilm Defosiwn y Diolchgarwch wedi ei baratoi gan Eglwys Caersalem