Chwilio am Ysgol Sul?

Ydych chi yn riant neu’n warchodwr yng Nghymru sy’n chwilio am Ysgol Sul Gymraeg ar gyfer eich plentyn? O lenwi’r ffurflen isod fe geisiwn ein gorau i’ch rhoi mewn cysylltiad gyda ambell berson sy’n cynal gweithgaredd Cristnogol i blant yn eich ardal.

Ni fyddwn yn gyrru eich gwybodaeth personol chi ymlaen at neb, ac ni fyddwn chwaith yn cadw eich data ar ein system.

Llanwch y ffurflen isod gan nodi eich enw, eich cyfeiriad ebost, y dalgylch rydych yn chwilio am Ysgol Sul ac unrhyw wybodaeth berthnasol arall.