Enwadau

Noddir a chefnogi Cyngor Ysgolion Sul gan bump o’r prif enwadau Cymreig. Mae Cyngor Ysgolion Sul hefyd yn gorff cysylltiol ac yn cyd-weithio gyda CYTUN – Eglwysi ynghŷd yng Nghymru: