Adnoddau i’w lawrlwytho

Ffilmiau i'w lawrlwytho

Corrie Ten Boom: Cyfres ‘Torchlighters’
Pan ymosodd byddin Hitler ar yr Iseldiroedd yn 1940 penderfynodd y teulu TenBoom guddio Iddewon yn eu cartref. Achubwyd tua 800 o Iddewon. Bu farw Betsie Ten Boom yng Nghwersyll Ravensbruck, tra bod Corrie wedi goroesi a threulio ei bywyd yn teithio’r byd yn dweud eu hanes. Stori o ffydd, gobaith a chariad mewn cyfnod tywyll iawn.

Cliciwch YMA i lawrlwytho’r ffilm

Neu mae modd gwylio isod:

Dyma ffilm heriol i’w dangos i gynulleidfaoedd eglwysig i annog pobl i ystyried lle a rôl plant o fewn teulu’r eglwys. Cliciwch yma i lawrlwytho’r ffilm.

Dyma ffilm 15 munud sy’n rhannu holl stori’r Beibl fel un stori gyflawn. Addas i’w dangos mewn oedfa deulu, clwb plant, ysgol neu ysgol sul neu adref gyda’r plant.

Casgliad o Ganeuon Ysbrydol Cymraeg sydd ar YouTube:

Dyma gyflwyniad 5 munud sy’n sôn sut mae mynd ati i gychwyn Ysgol Sul o’r newydd a’r hyn sydd gan Cyngor Ysgolion Sul i’w gynnig.

Dyma gyflwyniad byr ar gynllun gwerslyfrau Stori Duw sy’n mynd drwy’r Beibl mewn cyfnod o 40 gwers.

Ffilmiau Cymdeithas y Beibl

Hanesion Beiblaidd Ar PowerPoint i'w lawrlwytho
Hanfod gwaith Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol yw cyflwyno hanesion Beiblaidd i blant a’u cymhwyso ar gyfer y dydd heddiw. Mae’r gweledol bob amser yn help i ddenu sylw a diddordeb yr ifanc, ac un dull effeithiol o gyflwyno stori yw trwy gyfrwng PowerPoint. Rydym yn llawen i fedru cefnogi athrawon ac arweinwyr prysur trwy ddarparu cyflwyniadau parod yn Gymraeg, a hynny yn rhad ac am ddim. Mae’r storïau gwreiddiol wedi eu cynhyrchu gan gwmni o Ogledd Iwerddon o’r enw “Vision For Children”, ac mae’r hawlfraint ar y cyflwyniadau PowerPoint yn eiddo iddynt hwy. Mae’r fersiwn Gymraeg yn addasiad gan M.I.C. (Menter Ieuenctid Cristnogol), sir Gaerfyrddin.

Ein gweddi wrth i chi ddefnyddio’r adnodd hwn yw bydd Duw yn bendithio’r gwaith, er gogoniant i’w enw, a bod plant Cymru nid yn unig yn cael mwynhad wrth ddysgu am weithredoedd yr Arglwydd ond hefyd yn meithrin ffydd yn Iesu Grist fel ffrind a Gwaredwr.

“Dysga i blentyn y ffordd orau i fyw; a fydd e ddim yn troi cefn arni pan fydd e’n hŷn.” Diarhebion 22:6

Cliciwch y doleni isod i lawrlwytho’r Power Point perthnasol:

Ananias a Saffeira

Cornelius Y Canwriad

Duw Yn Galw Samuel

Elias Y Proffwyd

Hanes Joseff (Rhan 1)

Hanes Joseff (Rhan 2)

Hanes Moses (Rhan 1)

Iachau Gŵr Cloff

Immanuel – Duw Gyda Ni

Namaan Y Syriad

Paul a Silas yn Philipi

Taith Olaf Paul

Troedigaeth Saul

Y Creu (Genesis 1)

Y Ddafad Golledig a`r Bugail Da

Y Ffŵl Cyfoethog

Yn Y Dechreuad