Manylion Cysylltu

Cyngor Ysgolion Sul
Ael y Bryn, Chwilog, Pwllheli Gwynedd, LL53 6SH
Ffôn 01766 819120 Ebost aled@ysgolsul.com

Mae’r swyddfa yn Chwilog, lle mae’r gwaith yn cael ei gyflawni o ddydd i ddydd, ac mae canolfan adnoddau ar gael gennym ym Mhwllheli sydd ar agor i’r cyhoedd trwy drefniant arbennig. Mae croeso i chi alw yn Chwilog neu ym Mhwlleli i drafod unrhyw agwedd ar waith yr Ysgol Sul neu i brynu adnoddau. Cysylltwch gyda Aled Davies.

Ael y Bryn, Chwilog


View Ael y Bryn in a larger map

Siop y Gair, Pwllheli


View Siop y Gair in a larger map

Drwy lenwi’r ffurflen isod rwy’n datgan fy mod yn hapus i Cyngor Ysgolion Sul / Cyhoeddiadau’r Gair gadw y manylion rwy’n datgelu yn ddiogel er mwyn anfon newyddion a gwybodaeth i mi yn ôl y galw.

By completing the form below I declare that I am happy for Cyngor Ysgolion Sul / Cyhoeddiadau’r Gair to keep the details I disclose safely and to send me news and information as required.

Cyngor Ysgolion Sul / Cyhoeddiadau’r Gair

* indicates required


Mae’r rhestr yma yn cydymffurfio a’r rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR).
This list is General Data Protection Regulation (GDPR) compliant.