Prynu’n syth gan y cyhoeddwr

Os yw ysgol, ysgol Sul neu eglwys am brynu cyflenwad sylweddol o deitl ar gyfer eu cyflwyno i blant ayyb, yna cysylltwch yn uniongyrchol gyda ni ar aled@ysgolsul.com gan ein bod yn medru cynnig telerau ffafriol iawn pan maent yn cael eu rhoi mewn ffordd genhadol.

Mae ein holl deitlau hefyd ar gael i’w cyflenwi i siopau.

Dylid cyfeirio pob ymholiad yn ymwneud â chyflenwi siopau i sylw ein cyfanwerthwyr, sef Cyngor Llyfrau Cymru
Uned 16 Parc Menter Glanyrafon | Aberystwyth | Ceredigion | SY23 3AQ
Ffôn 01970 624455
www.llyfrau.cymru