Prynu copiau ar y wê

Ar wefan gwales.com, sef gwefan Cyngor Llyfrau Cymru, mae modd gweld holl arlwy Cyhoeddiadau’r Gair (dros 650 o’n teitlau mewn stoc.

Ewch i wefan gwales.com ac wedi i chi gyrraedd y wefan,  cliciwch ar y bocs ‘Am Chwiliad Manwl Cliciwch Yma’ sydd ar y gornel dde ar y dudalen, ac yna, yn y bocs ‘CYHOEDDWR’ teipiwch ‘GAIR’ i mewn.

Fe ddaw hyn a’n rhestr gyflawn o lyfrau (dros 650 ohonynt), gyda lluniau cloriau a gwybodaeth llyfryddol i fyny, gyda chyfle hefyd i brynu’r llyfr dros y we.

Os yn chwilio am gopiau ail-law rhad neu deitlau sydd allan o brint mae llawer ohonynt ar gael ar amazon.co.uk.