Rhestr gysylltu CYS

Drwy lenwi’r ffurflen isod rwy’n datgan fy mod yn hapus i Cyngor Ysgolion Sul / Cyhoeddiadau’r Gair gadw y manylion rwy’n datgelu yn ddiogel er mwyn anfon newyddion a gwybodaeth i mi yn ôl y galw.

By completing the form below I declare that I am happy for Cyngor Ysgolion Sul / Cyhoeddiadau’r Gair to keep the details I disclose safely and to send me news and information as required.

Subscribe

* indicates required


Wedi i chi lenwi’r ffurflen uchod cliciwch y botwm ‘Subscribe’ isod. Noder ei fod mewn llwyd golau!Mae’r rhestr yma yn cydymffurfio a’r rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR).
This list is General Data Protection Regulation (GDPR) compliant.