Posteri

Posteri’r Gair (Cyfres 1)
Set 20 poster am £16.99

Cyfres o 20 poster Cristnogol lliwgar sy’n addas i’w arddangos mewn eglwys, festri Ysgol Sul neu ystafell ddosbarth yn yr ysgol.

Y gyfres yn cynnwys:

  • Llyfrgell o holl lyfrau’r Beibl
  • Map lliwgar o Israel yng nghyfnod y Beibl
  • Testun Gweddi’r Arglwydd, Y Deg Gorchymun a Salm 23
  • Posteri addas ar gyfer y Nadolig a’r Pasg

montage-posteri