Geiriau emynau PowerPoint – Caneuon Ffydd a Canu Clod!

Yn yr adran hon mae gwybodaeth am ffeiliau Powerpoint o holl gynnwys Caneuon Ffydd a Canu Clod y gellir eu prynu a’u lawrlwytho yn syth i’ch cyfrifiadur neu gliniadur. (Noder nad oes modd eu lawrlwytho yn syth i ipad neu dabled, ond mae modd eu trosglwyddo o gyfrifiadur i ipad ar ôl eu lawrlwytho).


Caneuon Ffydd – Ffeiliau PowerPoint
Casgliad o dros 900 o emynau ar ffurf ffeiliau PowerPoint. Ar ôl lawrlwytho’r ffeil ZIP bydd angen dad-zipio’r ffeil ac yna fe welwch yr holl ffeiliau PowerPoint unigol.


Canu Clod! – Ffeiliau PowerPoint
Casgliad o dros 450 o ganeuon Cristnogol i blant a ieuenctid ar ffurf ffeiliau PowerPoint. Ar ôl lawrlwytho’r ffeil ZIP bydd angen dad-zipio’r ffeil ac yna fe welwch yr holl ffeiliau PowerPoint unigol.