Canu Clod! – llyfr emynau plant

Mae gwaith casglu ar gyfer y gyfrol hon bellach wedi ei gwblhau, ar ddwy gyfrol wedi eu cyhoeddi. Mae’r ddwy gyfrol yn cynnwys dros 400 o emynau a chaneuon Cristnogol i blant a ieuenctid.

Ceir rhai o’n ffefrynnau traddodiadol ond yn bennaf dyma gasgliad o ganeuon Cristnogol cyfoes a gomisiynwyd ar gyfer y gyfrol.

Cerddoriaeth llawn hen nodiant gyda cordiau gitâr

Yn cynnwys caneuon gan:
Arfon Wyn, Robat Arwyn, Ceri Gwyn, Euros Rhys Evans, Martyn Geraint, Arfon Jones, John Gwilym Jones, Hefin Elis, Sian Wheway, Susan Williams, Tecwyn Ifan, Mererid Hopwood, Tudur Dylan, Gwyneth Glyn, Mererid Mair a Ynyr Roberts Brigyn

Os am archebu copiau o’r cyfrolau ar-lein i’w derbyn trwy’r post cliciwch y botwm isod. Pris y cyfrolau yw £26.99 yr un (cludiant am ddim ar-lein tan ddiwedd 2016).

Cynnig arbennig, dwy gyfol (sef y casgliad llawn) am £50.


Canu Clod!Cliciwch YMA i lawrlwytho ffurflen archebu.

Yn ystod 2017/18 mae’n fwriad gennym i gyhoeddi pecynau CD o draciau cefndir fydd yn cynnwys detholiad o ganeuon Canu Clod!