Pedr

Ar y mynydd – 14 i 16 oed

Ei gyffes – 14 i 16 oed

Gweledigaeth Pedr – 8 i 10 oed

Gwella dyn cloff – 14 i 16 oed

Gwersi mewn cariad – 14 i 16 oed

Gwersi mewn gwyleidd-dra – 14 i 16 oed

Gwersi mewn teyrngarwch – 14 i 16 oed

Gwersi mewn tristwch a llawenydd – 14 i 16 oed

Iesu a Pedr yn cael sgwrs – 5 i 7 oed

Iesu yn achub Pedr – 5 i 7 oed

Iesu’n achub Pedr – 8 i 10 oed

Iesu’n achub Pedr – 11 i 13 oed

Iesu’n galw Pedr – 5 i 7 oed

Iesu’n galw Pedr – 8 i 10 oed

Iesu’n galw Pedr – 11 i 13 oed

Iesu’n gostegu’r storm – 8 i 10 oed

Iesu’n helpu Pedr – 5 i 7 oed

Iesu’n helpu Pedr – 8 i 10 oed

Iesu’n tawelu’r storm – 5 i 7 oed

O flaen y Sanhedrin – 14 i 16 oed

Pedr – ei alwad – 14 i 16 oed

Pedr – Ei sialens – 14 i 16 oed

Pedr a Cornelius – 5 i 7 oed

Pedr a Cornelius – 8 i 10 oed

Pedr yn cael ei ryddhau – 8 i 10 oed

Pedr yn cael gweledigaeth – 5 i 7 oed

Pedr yn caru – 8 i 10 oed

Pedr yn cysgu – 5 i 7 oed

Pedr yn cysgu – 8 i 10 oed

Pedr yn dod yn rhydd – 5 i 7 oed

Pedr yn dweud celwydd am Iesu – 5 i 7 oed

Pedr yn gwadu – 8 i 10 oed

Pedr yn gwella dyn cloff – 5 i 7 oed

Pedr yn gwella dyn cloff – 8 i 10 oed

Pedr yn helpu Dorcas – 5 i 7 oed

Pedr yn helpu Dorcas – 8 i 10 oed

Pedr yn iachau – 11 i 13 oed

Pedr yn pregethu – 5 i 7 oed

Pedr yn pregethu – 8 i 10 oed

Pedr yn pregethu – 11 i 13 oed

Pedr yn y carchar – 5 i 7 oed

Pedr yn y carchar – 8 i 10 oed

Pedr yn y carchar – 11 i 13 oed

Pedr yn y carchar eto – 5 i 7 oed

Pedr yn y carchar eto – 8 i 10 oed

Pedr yn ymladd – 5 i 7 oed

Pedr yn ymladd – 8 i 10 oed

Pentecost – 14 i 16 oed

Pwy yw Iesu – 11 i 13 oed

Tystiolaeth Pedr – 11 i 13 oed

Y ddalfa fawr – 11 i 13 oed

Yn y carchar – 14 i 16 oed