Gweinidogaeth a Gwyrthiau Iesu

Bartimeus ddall – 14 i 16 oed

Bwydo pobl sydd eisiau bwyd – 14 i 16 oed

Bwydo’r dyrfa – 5 i 7 oed

Bwydo’r dyrfa – 8 i 10 oed

Codi’r meirw’n fyw – 14 i 16 oed

Deg o wahangleifion – 14 i 16 oed

Dyn cloff yn cerdded – 5 i 7 oed

Dyn cloff yn cerdded – 8 i 10 oed

Dyn dall yn gweld – 5 i 7 oed

Dyn dall yn gweld – 8 i 10 oed

Dyn dall yn gweld – 11 i 13 oed

Dyn ifanc cyfoethog – 5 i 7 oed

Dyn ifanc cyfoethog – 8 i 10 oed

Gwella pobl sal – 14 i 16 oed

Gwraig o Samaria – 5 i 7 oed

Gwraig o Samaria – 8 i 10 oed

Helpu pobl mewn angen – 14 i 16 oed

Iachau deg o wahangleifion – 11 i 13 oed

Iachau’r bachgen – 11 i 13 oed

Iachau’r bachgen – 14 i 16 oed

Iesu a Bartimeus – 5 i 7 oed

Iesu a’r dyn dall – 8 i 10 oed

Iesu’n bwydo pobl oedd eisiau bwyd – 11 i 13 oed

Iesu’n cwrdd a dyn dall – 11 i 13 oed

Iesu’n cwrdd a dyn yn Jericho – 11 i 13 oed

Iesu’n cwrdd a dyn yn y nos – 11 i 13 oed

Iesu’n cwrdd a gwraig wrth ffynnon – 11 i 13 oed

Iesu’n gwella bachgen sal – 5 i 7 oed

Iesu’n helpu dyn sal – 11 i 13 oed

Iesu’n helpu dyn trist – 11 i 13 oed

Iesu’n helpu gwas milwr – 11 i 13 oed

Iesu’n iachau bachgen sal – 8 i 10 oed

Iesu’n iachau deg dyn sal – 5 i 7 oed

Iesu’n iachau deg o wahangleifion – 8 i 10 oed

Iesu’n troi’r dwr yn win – 5 i 7 oed

Iesu’n troi’r dwr yn win – 8 i 10 oed

Merch oedd wedi marw’n dod yn fyw – 5 i 7 oed

Merch oedd wedi marw’n dod yn fyw – 8 i 10 oed

Nicodemus – 5 i 7 oed

Nicodemus – 8 i 10 oed

Sacheus – 5 i 7 oed

Sacheus – 8 i 10 oed

Troi’r dwr yn win – 11 i 13 oed

Troi’r dwr yn win – 14 i 16 oed