Cyfres Bywyd Iesu 2015/2016

getimg-40 getimg-41

Gwerslyfr newydd ar gyfer Medi 2015 yw Gwerslyfr Ysgol Sul Beibl Gweithgaredd Bywyd Iesu sydd ar gael am £14.99 (o Fedi 2015 ymlaen). Ceir ynddo 40 o wersi Ysgol Sul i blant rhwng 5 ac 11 oed. Paratowyd y gwerslyfr gan Ann Bowen Morgan a Delyth Morgans-Phillips.

Mae’r gwerslyfr yn cyd fynd â Beibl Gweithgaredd Bywyd Iesu, sef llyfrau unigol i’r plant weithio ynddynt gan Eleri Huws. Maent ar gael am £6.99.

Cliciwch YMA am ffurflen archebu.

Mae’r llyfr hefyd ar gael fel e-lyfr PDF.