Cofio Euros

Cofio Euros – Cyfrol goffa Euros Wyn Jones
John Pritchard (gol.)

£9.99 yn cynnwys cludiant

“Dyma gyfle i’r sawl na chafodd eistedd wrth draed Euros, y pregethwr a’r athro, i weld a gwerthfawrogi’r doniau fu achos cymaint o lawenydd a balchder i’r rheiny fu dan ei gyfarwyddyd. Diolch i John Pritchard am ei gymwynas yn mynd ati i grynhoi’r ysgrifau a geir yn y gyfrol, a diolch i bawb a gyfrannodd am eu hatgofion o Euros.” Dyfrig Rees, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr

Bu Euros Wyn Jones yn weinidog i’r Arglwydd Iesu Grist ers 1977 ac yn athro a hyfforddwr i bregethwyr a gweinidogion ers 1992. Roedd ganddo gylch eang o gyfeillion a chydnabod o bob rhan o’r wlad ac mae nifer ohonynt wedi cyfrannu i’r gyfrol deyrnged hon.

Mae’r cyfraniadau’n cynrychioli gwahanol gyfnodau ei fywyd ac amrywiol feysydd ei waith.
Dyma gyfrol werthfawr i gofio cyfraniad sylweddol un o gymeriadau anwylaf bywyd crefyddol a diwylliannol y Gymru gyfoes.